Jdi na obsah Jdi na menu
 


Oslavy 100 let od založení SDH Ploužnice

13. 6. 2009

Oslavy 100 let od založení SDH Ploužnice

Letošní červen je na hasičské akce a soutěže opravdu pestrý. Ještě jsem nestačili vstřebat dojmy z okrskové soutěže v Želechách konané 6.června 2009 a už tu byla další akce. Hned následující sobotu 13.června 2009 byl náš sbor pozván na oslavy stého výročí založení SDH na Ploužnici a s nimi spojenou soutěž v požárním útoku.

 

Napřed, ale něco málo k přípravám, které sobotním oslavám na Ploužnici předcházely. Původně se uvažovalo, že by náš sbor vyslal dvě družstva a to jedno složené ze současných členů soutěžního družstva a druhé složené z tzv. veteránů. Tento návrh bohužel nenašel odezvu v členské základně a nakonec jsme byli rádi, že jsme dali dohromady aspoň jedno družstvo. Z různých důvodů se bohužel omluvila i velká část soutěžního družstva, takže byl náš start na Ploužnici vážně ohrožen. Nakonec nás spasil nápad Kuby Tomeše, který ke startu na soutěži přemluvil své dva spolužáky. Oba se dostavili na páteční trénink, kde si vyzkoušeli spoje hadic a byli seznámeni se základními pojmy. Ačkoli neměli doposud žádné zkušenosti s požárním sportem, tak projevili velký zápal pro věc a zájem o vstup do našeho SDH. Jejich zájem jsme samozřejmě přijali s otevřenou náručí a doufáme, že se jim u našeho sboru bude líbit. Stále nám však chyběl jeden člověk na koš, ale nakonec se nechal přemluvit Jaroslav Šolc a byli jsme kompletní.

 

Zahájení oslav na Ploužnici bylo stanoveno na 10. hodinu, proto jsme se v 9. hodin sešli před „hasičárnou“, aby jsem naložili čerpadlo, savice, hadice a ostatní materiál. Čerpadlo máme stále zapůjčeno od SDH Lomnice nad Popelkou za což jim velice děkujeme. Po příjezdu na Ploužnici nás přivítalo, krásné slunné počasí, které vydrželo po celou akci. Po zaparkování jsme se vydali do hasičského areálu u místní zbrojnice, kde už panoval čilý ruch, který k takovým akcím patří. Ploužničtí hasiči neponechali nic náhodě a proto mimo vychlazeného pivečka a dalších lihovin byla připravena grilovaná kýta, klobásky a dokonce řízek s bramborovým salátem J  Pro milovníky historie byla ve zbrojnici připravena výstava mapující historii místního sboru a úspěchy soutěžního družstva. Jako doprovodný program vlastních oslav byla připravena již zmiňovaná soutěže v požárním útoku, hod minimaxem do dálky, berlovka a závody myšek. Ještě před slavnostním průvodem jsem si stihli prohlédnout dráhu na které měl probíhat požární útok a čekala nás tu dvě překvapení, prvním byl profil trati(trať byla postavena do kopečka a do mírné zatáčky) a druhým a zásadnějším překvapením byla velká traktorová pneumatika, kterou museli proběhnout všichni ti kteří běžet dopředu k terčům. Mezitím dorazily všechny sousední sbory, které přislíbily svou účast což byl signál k nástupu ke slavnostnímu průvodu, který vedl od zvoničky zpět ke zbrojnici. Po opětném seřazení u zbrojnice následovaly projevy, předávání pamětních listů pro dlouholeté členy, a nakonec hezké vystoupení lomnických mažoretek. Po těchto oficialitách se přistoupilo k hlavnímu bodu dne a to k soutěži v požárním útoku. Celkem se do soutěže přihlásilo 9 družstev mužů a 1 družstvo žen. Při určování pořadí nám připadlo startovní číslo 5. První si odbyli svůj útok obě družstva domácí Ploužnice po kterých následoval Košov a Rváčov a po nich se na start postavil náš tým. Po odstartování probíhalo vše poměrně hladce, pouze čerpadlo na moment zhaslo, ale naštěstí si dalo říct a opět naskočilo. Všichni běžící dopředu překonali bez větších potíží nástrahy trati včetně obávané pneumatiky. Oběma našim posilám se premiéra na proudech vyvedla na výbornou což je dobrým příslibem do budoucna. Náš výsledný čas 0:43:49 v konečném součtu stačil na 6. místo. Soutěž doslova ovládlo družstvo Želech a to jak v mužské tak i v ženské kategorii a to nejen svými vynikajícími výkony, ale i svými pestrými kostými, kterými přispěli k už tak pohodové a uvolněné atmosféře, která po celý den na Ploužnici panovala. Po ukončení soutěže se uskutečnilo vyhlášení výsledků při kterém každé družstvo dostalo pamětní talíř a diplom. Ploužnici jsme opouštěli plni pěkných vzpomínek a s pocitem příjemně stráveného dne a proto nezbývá než členům SDH Ploužnice moc poděkovat za uspořádání této akce a popřát jim mnoho zdaru do dalších let.Výsledková listina požárního útoku

Muži

čas

Pořadí

Ploužnice - Junioři

D

9.

Ploužnice - Senioři

0:56:04

8.

Košov

0:36:86

3.

Rváčov

0:50:22

7.

Bradlecká Lhota

0:43:49

6.

Stružinec

0:39:41

5.

Nová Ves n. Pop.

0:36:61

2.

Chlum

0:38:71

4.

Želechy

0:27:24

1.


Ženy

čas

Pořadí

Želechy

0:38:04

1.