Jdi na obsah Jdi na menu
 


Plán činností odborné přípravy JPO - leden, únor

27. 1. 2010

Plán odborné přípravy pro rok 2010

 

SDH Bradlecké Lhota

 

 

Pokynem GŘ HZS ČR č. 50/2009 ze dne 1.12.2009 byla vydána témata, která mají být v roce 2010 proškolena v rámci pravidelné odborné přípravy členů jednotek SDH obcí a členů jednotek SDH podniků. Zároveň byly vydány normy znalostí hasičů s platností od 1.1.2010.

Seznam témat pro školení i normy znalostí jsou ke stažení zde:

http://www.hzslk.cz/234.2284-materialy-k-odborne-priprave-clenu-jsdho-na-rok-2010.html

 

 

 

Všeobecné zaměření a cíle odborné přípravy:

  • Provádět teoretický a praktický výcvik pravidelně v průběhu celého roku
  • Seznámit se a znát Cvičební řád jednotek požární ochrany (dále CvŘ)
  • Seznámit se a znát Bojový řád jednotek požární ochrany (dále BŘ)
  • Provést prakticky bojová rozvinutí
  • Seznámit se a znát témata dle tezí normy znalostí
  • (Procvičit řízení automobilů požární ochrany se zvláštním výstražným zařízením)
  • Procvičit používání věcných prostředků
  • Ve spolupráci s občanskými sdruženími působícími na úseku požární ochrany organizovat a účastnit se soutěží požárního sportu


Plán činností a odborné přípravy JPO Obce  - Leden 2010


Témata odborné přípravy:

Komunikace v jednotce PO - všichni členové, strojníci

Možné zůsoby spojení a komunikace - velitel jednotky a jeho zástupci

 

Užitečné odkazy:

http://www.fajci.cz/files/POP/komunikace%20v%20jednotce%20PO.doc

http://www.fbi.vsb.cz/shared/uploadedfiles/fbi/radiove-spojeni.pdf

http://www.ihasici.cz/viewforum.php?f=67

 

Fyzická příprava: venkovní aktivity a zimní sporty

                      

 

 Plán činností a odborné přípravy JPO Obce  - Únor 2010

 

Témata odborné přípravy:

 Úkoly jednotek PO na úseku ochrany obyvatelstva a civilní ochrany - všichni členové, velitel a jeho zástupci

metodické listy Bojového řádu jednotek PO a Cvicebního řádu jednotek PO - všichni členové

Fyzická příprava: venkovní aktivity a zimní sporty