Jdi na obsah Jdi na menu
 


115. Valná Hromada

9. 1. 2011

115. Valná hromada

Rok uplynul jako voda a členská základna našeho sboru se sešla v místním Kulturním domě, aby zhodnotila uplynulý rok. Schůze se řídla tímto programem:

1.      1)    Zahájení

2.      2)    Volba návrhové komise

3.      3)    Zpráva o činnosti sboru za rok 2010

4.      4)    Zpráva o hospodaření v roce 2010

5.      5)        Zpráva revizorů

6.      6)    Vyznamenání členů

7.      7)    Diskuse

8.      8)    Návrh činnosti na rok 2011

9.      9)    Návrh rozpočtu na rok 2011

10.  10)  Usnesení

11.  11)  Závěr

 Dále ještě byl program doplněn o body: Schválení členských příspěvků a Křest nové motorové stříkačky

 Ve zprávě za uplynulý rok hovořil starosta našeho sboru bratr Bohuslav Tomeš o tom, že to byl rok velice náročný ale také poměrně úspěšný. Pár slov věnoval o 4. sjezdu sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Ostravě. O činnosti sboru vypověděl o tradičním hasičském plese, pořádání okrskové soutěže v Bradlecké Lhotě, Shromáždění delegátů Semilského okresu taktéž v Bradlecké Lhotě a listopadovém aktivu v Lomnici nad Popelkou. Pochvalu obdrželi členové soutěžních družstev za vzornou reprezentaci na soutěžích a organizaci Retrodiskoték, kde pochválen byl i hlavní organizátor bratr Pavel Novák. Zprávu poté doplnil velitel JSDHO bratr David Šolc, který hovořil o aktivní činnosti soutěžních družstev, především pak chválil činnost žen. Dále hovořil o všech soutěžích, kterých se muži nebo ženy zúčastnili. Soutěžní družstva ale nejezdila jenom na soutěže. V létě se podařilo opravit sušák na hadice, po výměně oken v KD vymalovala a uklidila klubovnu a jinak se podílela na úklidu prostor v kulturním domě.

Po velmi krátkých zprávách hospodáře a předsedy revizní a kontrolní rady následovalo vyznamenání členů našeho sboru. Vyznamenáni byli:

·         Věrnostní stužkou za 40 let ve sboru pánové Jaromír Beneš a Zdeněk Blažek

·         Věrnostní stužkou za 30 let ve sboru pánové Vladimír Voháňko a Ing. Jaroslav Plecháč

·         Věrnostní stužkou za 20 let ve sboru pan Luděk Morávek

·         Věrnostní stužkou za 10 let pan Jaroslav Fišer ml.

·         Čestné uznání sboru dobrovolných hasičů obdrželi: paní Alena Chaloupská, David Šolc a Vítězslav Tomeš

·         Čestné uznání Okresního sdružení dostal pan Ladislav Haratický

·         Čestné uznání Kraje dostali pánové Jaroslav Fišer st. a Bronislav Tomeš

 Mezi nové členy byli přijati: slečny Zuzana Bičišťová a Veronika Kordíková a páni Jakub Švůger, Martin Jíra a Martin Eder.

V diskusi se představili naši hosté, a že jich nebylo málo. Za okolní sbory přijali naše pozvání: SDH Železnice, SDH Ploužnice, SDH Lomnice nad Popelkou, SDH Žďár u Kumburku, SDH Syřenov, ZEOS Lomnice nad Popelkou a TJ Sokol Bradlecká Lhota. Mezi hosty nechyběla ani starostka obce Bradlecká Lhota pí. Drahuše Hercíková.

Členské příspěvky na rok 2011 se nemění. Připomínám, že do 70 let věku člena je to 100,- Kč a nad 70 let věku člena je to 60,- Kč.

Dlouho očekávaným bodem bylo odhalení naší nové motorové stříkačky. Tu slavnostně pokřtil společně s paní starostkou starosta SDH Bradlecké Lhoty Bohuslav Tomeš. Následoval slavnostní přípitek. Po Usnesení následoval Závěr a po závěru výborný guláš s chlebem a pivem. Kdo byl občerstven obdivoval novou stříkačku nebo se rozjel do svého domova.